คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
29
กันยายน
2566
29.09.2566
กรมอนามัย แนะ 4 ดี เสริม 4 ห้องหัวใจแข็งแรง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ด้วย 4 ดี อาหารดี ออกกำลังกายดี หวาน มัน เค็มแต่พอดี ละ ลด เลิก เหล้า บุหรี่จะดี ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

29
กันยายน
2566
29.09.2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม
29.09.2566
เตรียมพบกับอนามัยสุข
27
กันยายน
2566
27.09.2566
แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้นายแพทย์สรณัติ์ ลลิตวงศา หัวหน้ากลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และนางพิกุล ศรีบุตรดี หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะและคณะ

แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้นายแพทย์สรณัติ์ ลลิตวงศา หัวหน้ากลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และนางพิกุล ศรีบุตรดี หัวหน้ากลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะและคณะ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

กฎหมายสาธารณสุข
31.03.2565
การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2023 / 10
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

11.07.2565
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

13.09.2563
Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero