ค้นหา  
 
ร่าง TOR (ครั้งที่ 2)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ของหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณ (เอกสารTOR) 
URL ที่เกี่ยวข้อง: http://tor.gprocurement.go.th/06_torview/view_tor.php?id=79074 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย 
โทรศัพท์ติดต่อ:
โทรสารติดต่อ:
อีเมล์ติดต่อ: wanpen.sa@anamai.mail.go.th 


 
แสดงหัวข้อทั้งหมด | แสดงข้อมูลประมูลปี 2546 | ADMIN | กรมอนามัย | กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000     ติดต่อสอบถาม
Copyright 2004 © Department of Health. All rights reserved.