ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ข่าวแจก"กรมอนามัยมอบวิตามินแสนวิเศษ 'เหล็ก - โฟลิก' ให้ทุกคู่รักที่จดทะเบียน ส่งเสริมความพร้อมให้เด็กเกิดมีคุณภาพ"

วันที่ 14 ก.พ. 2560 )
               กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มอบวิตามินแสนวิเศษแก่ คู่สมรสใหม่ในวันแห่งความรัก หนุนคู่ที่พร้อม เตรียมร่างกายก่อนมีลูก เพื่อเด็กเกิดอย่างมีคุณภาพตามนโยบายการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559
               วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในวันแห่งความรักนี้ กรมอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานครเพื่อมอบกล่องวิตามินแสนวิเศษสาวไทยแก้มแดงพัฒนาสมองและการเรียนรู้ด้วยเหล็กและโฟลิก พร้อมแผ่นพับความรู้ ให้กับคู่สมรสที่มาจดทะเบียน ทั้งนี้ ในระดับ ศูนย์อนามัยที่ 1-12ได้ประสานพื้นที่ดำเนินการอย่างน้อยศูนย์อนามัยละ 1จังหวัดทั่วประเทศพร้อมทั้งร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อ เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการเตรียมความพร้อมก่อน มีบุตรความรู้เกี่ยวกับวิตามินแสนวิเศษซึ่งได้แก่ ธาตุเหล็กและโฟลิก
               "ทั้งนี้ช่วงอายุของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการตั้งครรภ์คือ 20 - 34 ปี การเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพจึงสำคัญมาก ผู้ที่พร้อมและตั้งใจจะมีลูกควรกินธาตุเหล็กและโฟลิกสัปดาห์ละครั้ง ก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย 12สัปดาห์ เนื่องจากในช่วง 1เดือนแรกของการตั้งครรภ์เป็นช่วงสำคัญของการพัฒนาสมองและระบบประสาท เป็นช่วงเวลาที่หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะยังไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ จึงควรเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก อย่างต่อเนื่องตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อช่วยให้คลอดอย่างปลอดภัย ร่างกายครบ 32 ลดความเสี่ยงต่อการพิการ แต่กำเนิด ช่วยให้ทุกการเกิดมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่สมวัย เจริญเติบโตอย่างสูงดีสมส่วนเป็นพลเมืองไทยในยุค 4.0ที่มีคุณภาพ ตามนโยบายการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559”  อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
 
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 14 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข