ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว"การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ"

วันที่ 16 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 618 คน)

          นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่่างมีคุณภาพ พร้อใบรรยายนโยบายและยุทธสษสตร์การพัฒนาอนามัยการเจิรญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิด ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข