ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุมประเมินองค์กรตามมาตรฐาน และจัดทำแผนปรังปรุงองค์กร

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 189 คน)
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุมประเมินองค์กรตามมาตรฐาน และจัดทำแผนปรังปรุงองค์กร
 
          พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุม "การประเมินองค์กรตามมาตรฐาน และจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร" พร้อมทั้งมอบนโยบายการพัฒนาองค์กร เพื่อประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งเป็นการค้นหาโอกาสในการพัฒนา(OFI) เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์กรในเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วทั่วถึง เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข