ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "ถอดบทเรียนโรงเรียนศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการอาหารและสุขภาพเด็ก"

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 180 คน)
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "ถอดบทเรียนโรงเรียนศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการอาหารและสุขภาพเด็ก"
 
          ทพ.ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุม "ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ เพื่อเด็กไทยแก้มใส ระดับเขต ปี 2560" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งนำไปสู่การสร้างนวตกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการอาหาร และโภชนาการ เพื่อเด็กไทยแก้มใสต่อไป โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3 เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข