ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "นักจัดการน้ำหนัก"

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 224 คน)
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "นักจัดการน้ำหนัก"
 
          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุม "นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)" เพื่อสร้างทีมวิทยากร ครู ก เป็นเครือข่ายระดับพื้นที่ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ รวมทั้งเฝ้าระวังโภชนาการ คัดกรองและส่งต่อเด็กวัยเรียนที่มีน้ำหนักเกินสู่สถานบริการสาธารณสุข หรือคลินิก DPAC โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข