ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมนิเทศงาน และตรวจราชการ จ.พิจิตร

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 211 คน)
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมนิเทศงาน และตรวจราชการ จ.พิจิตร
 
         วันที่ 7-9 มีนาคม 2560 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขต3 เป็นประธานนำทีมศูนย์วิชาการเขต3 ร่วมนิเทศงาน และตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1/2560 จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมบึงสีไฟ รพ.พิจิตร ทีมรับการตรวจราชการฯ จังหวัดพิจิตร นำโดย นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในการนี้ประธานได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวนการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ในวาระไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และต้อนรับ ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ในวาระเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข