ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรม “ฟื้นฟูความรู้งานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อใน รพ.” รุ่นที่ 1

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 397 คน)
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรม "ฟื้นฟูความรู้งานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อใน รพ.” รุ่นที่ 1
 
         วันที่ 14 มีนาคม 2560 พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม "ฟื้นฟูความรู้งานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รุ่นที่ 1)” เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อการนำไปพัฒนาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ #dohthai #hpc3 #IC #ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ #เขตสุขภาพที่3
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข