ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน จัดเวที “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี”

วันที่ 24 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 408 คน)
         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน ชู นวัตกรรมการออกกำลังกาย จิงโจ้ยืดตัว จิงโจ้ FUN for FIT และเก้าอี้..ขยี้พุง ทำง่าย สนุก พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
         วันนี้ (24 สิงหาคม 2560) นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียนปัจจุบันพบปัญหาการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอของกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี ในปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.8 และภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนระหว่างปี 2558-2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 12.2 เป็นร้อยละ 13.1 ขณะที่ส่วนสูงดีและรูปร่างสมส่วนมีแนวโน้มคงที่ คือ ร้อยละ 64.2 ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะเด็กวัยเรียน ภายใต้โครงการโชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน ตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2560 มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการฯ โดยจัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อให้เด็ก วัยเรียน เด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม เด็กไม่แข็งแรง มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ด้วยนวัตกรรมออกกำลังกายสำหรับเด็ก 3 รูปแบบ ได้แก่ จิงโจ้ยืดตัว จิงโจ้ FUN for FIT และเก้าอี้..ขยี้พุง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เด็กๆ สามารถทำได้ง่าย สนุก และมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
        นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไปว่า การส่งเสริมให้เด็กสูงสมส่วนและแข็งแรงนั้น เด็กต้องเคลื่อนไหวร่างกาย กระโดดโลดเต้น เล่นสนุกจนรู้สึกเหนื่อยหรือหอบ อย่างน้อย 60 นาที ทุกวัน ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อวันเว้นวัน ฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อทุกวัน ร่วมกับการดื่มนม 2 แก้ว กินไข่ 1 ฟอง และนอนหลับสนิทวันละ 9-11 ชั่วโมงต่อวัน โดยผู้ปกครอง ครู บุคลากรสาธารณสุข มีความสำคัญในการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ส่วนการออกกำลังกายนั้นหากมีโค้ชที่มีความรู้ความสามารถอยู่ใกล้ตัวเด็ก และเด็กสามารถเข้าถึงการออกกำลังกายได้ง่าย มีความสนุกท้าทาย และไม่บังคับ จะทำให้เด็กออกกำลังกายได้นานขึ้นและต่อเนื่อง
         "สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะเด็กวัยเรียน ปี 2559-2560 ให้ได้องค์ความรู้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อไป ภายในงานมีการนำเสนอผลงานโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วยบุคลากรกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเทศบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด
 
 ***
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 24 สิงหาคม 2560
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข