ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย มอบโล่ เชิดชูเกียรติแก่องค์กร เครือข่ายที่ร่วมจัดงานเทศกาลอาหาร ปลอดภัย ปลอดโฟม "อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์" และมอบป้ายรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม

วันที่ 25 ส.ค. 2560 )

         วันนี้ (25 สิงหาคม 2560) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์กร เครือข่ายที่ร่วมจัดงานเทศกาลอาหาร ปลอดภัย ปลอดโฟม "อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์"พร้อมมอบป้ายรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม ณ ห้องประชุมทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์

 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข