ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
รองนายก "ณรงค์" กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างเด็กไทย 4.0 “แข็งแรง เก่ง ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” ในปี 2579

(จำนวนคนอ่าน 262 คน)
       พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าต่อเนื่อง สร้างเด็กปฐมวัยเป็นเด็กไทย 4.0 "แข็งแรง เก่ง ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” ภายในปี 2579 ชี้ความร่วมมือโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการสำรวจพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 21.6 ช่วยให้กลับมาสมวัยร้อยละ 98.9
       วันนี้ (4 กันยายน 2560) ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างรากฐานประเทศไทย สร้างเด็กปฐมวัยให้มั่นคง เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประจำปี 2560 โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมงาน 550 คน พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติจังหวัดที่มีการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีเด่น 12 จังหวัด กรุงเทพมหานคร และกรมแพทย์ทหารบก 
       พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงกลาโหม การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ มหาดไทย ศึกษาธิการ สาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 จนถึง 31 มีนาคม 2561 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องจากพ่อแม่ ผู้ดูแลตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) เน้นการค้นหาเด็กกลุ่มเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า กลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า นำเข้าระบบการดูแลแก้ไขแบบครบวงจร ให้กลับมามีพัฒนาการสมวัย การดำเนินงานได้ผลดีสามารถช่วยเหลือเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้เพิ่มขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=100154
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข