ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
กรมอนามัยมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณภาพ ปี’60

(จำนวนคนอ่าน 300 คน)
        นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจให้หน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครรับรางวัลคุณภาพในนามกรมอนามัย ประจำปี 2560 จำนวน 23 ผลงาน ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 12 กันยายน 2560
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข