ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ 18 ก.ย. 2560 )

        นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ร่วมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ หน้าอาคาร 1 กรมอนามัย

 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข