กรมอนามัย ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(จำนวนคนอ่าน 71 คน)
        แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณโถงชั้น1 อาคาร3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
      โดยในปีนี้ กรมอนามัย ได้รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับ A ด้วยคะแนน 91.07
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 6 ธันวาคม 2562
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข