ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว : อธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าว เตรียมมาตรการรับมือภัยแล้ง

วันที่ 7 ม.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)

          วันนี้ (7 มกราคม 2563) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแถลงข่าว "สธ. พร้อมให้บริการประชาชนช่วงภัยแล้งและน้ำประปาเค็ม" โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแถลง เพื่อกำชับสถานพยาบาล เตรียมมาตรการรับมือภัยแล้ง สำรองน้ำ จัดทำแผนประหยัดน้ำ ให้มีน้ำเพียงพอบริการประชาชน รวมถึงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข