ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว กรมอนามัยร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง”

วันที่ 10 ม.ค. 2563 )

          วันนี้ (10 มกราคม 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดี นายแพทย์ บัญชา ค้าของ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง” ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชน 4,000 คน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และส่งเสริมการออกกำลังกาย
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข