ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว : กรมอนามัยจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2563

วันที่ 14 ม.ค. 2563 )

          วันนี้ (14 มกราคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย เข้าร่วมกิจกรรม"วิถีธรรม วิถีไทย2563 กรมอนามัย" เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยการงดใช้ถุงพลาสติก และ "กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (DOH STRONG)" ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณที่จอดรถผู้บริหาร อาคาร 5 ชั้น 1 กรมอนามัย 

 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข