กรมอนามัย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พญาชมพู

(จำนวนคนอ่าน 94 คน)
       ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านพญาชมพู ร่วมบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใน ภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผู้พิการและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 16 มกราคม 2563
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข