กรมอนามัย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พญาชมพู


       ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านพญาชมพู ร่วมบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใน ภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผู้พิการและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 16 มกราคม 2563
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข