ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว : อธิบดีกรมอนามัยร่วมหารือแนวทางการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่ 22 ม.ค. 2563

             วันนี้ (22 มกราคม 2563) ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พร้อมด้วยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมเข้าปรึกษาหารือ แนวทางการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการช่างยนต์โดยรถไฟฟ้า และแนวทางการลดควันดำยานพาหนะพร้อมแสดงนวัตกรรมที่ทางวิทยาลัยประดิษฐ์ขึ้นเพื่อลด PM 2.5 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (Siam Tech)

 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข