ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
สธ. เตือนกลุ่มเสี่ยงห้ามใช้อุปกรณ์ แก้วน้ำ ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน ลดเสี่ยงสัมผัสปนเปื้อนเชื้อโรค

วันที่ 13 มี.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 231 คน)
        กระทรวงสาธารณสุขห่วงคนไทยละเลยสุขอนามัยส่วนบุคคล เสี่ยงเพิ่มเชื้อ COVID-19 แนะห้ามใช้อุปกรณ์ แก้วน้ำ และของใช้ส่วนตัวร่วมกัน ลดการสัมผัสปนเปื้อนเชื้อโรค พร้อมขอความร่วมมือร้านอาหารคุมเข้มทุกขั้นตอน
        วันนี้ (13 มีนาคม 2563) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานรณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) ณ แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท 55 กรุงเทพมหานคร ว่า จากกรณีที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 11 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด ซึ่งพบว่ามีประวัติสัมผัสกับเพื่อนที่เดินทางจากฮ่องกง โดยนัดสังสรรค์และมีพฤติกรรมใช้แก้วร่วมกัน สูบบุหรี่มวนเดียวกัน ถือเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสัมผัสและอาจปนเปื้อนเชื้อโรคผ่านทางน้ำลาย จึงขอเน้นย้ำให้บุคคลกลุ่มเสี่ยง เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวที่ต้องอยู่ร่วมกันให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยส่วนบุคคล ต้องไม่ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม ตะเกียบ และแก้วน้ำ และสิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวัง 14 วัน เพื่อลดแพร่เชื้อโรคด้วยการสัมผัสซึ่งต้องคุมเข้มซึ่งร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งสถานประกอบการที่กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันโดยเน้นจุดสำคัญคือ จุดปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ ห้องน้ำ ลูกบิด และอุปกรณ์ ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้นเน้นกระบวนการปรุงสุก ร้อนทุกครั้งส่วนผู้สัมผัสอาหารก็ต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ถ้าพนักงานในร้านเจ็บป่วย ไม่สบาย ต้องให้หยุดงานหรือพบแพทย์ ซึ่งวิธีการป้องกันนี้ยังหมายรวมถึงร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟต์ควรมีที่คีบอาหารและช้อนกลางแยกไว้ตามโต๊ะ
         ทางด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่าหากมีการตรวจพบว่าผู้ที่มากินอาหารหรือใช้บริการในร้านเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และไม่ได้กักตัวอยู่บ้าน14 วัน ทางร้านควรปิดร้าน หยุดให้บริการเพื่อทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้าน รวมทั้งล้างทำความสะอาดจาน ชาม ช้อน พร้อมนำมาผึ่งให้แห้งหรืออบเพื่อฆ่าเชื้อแต่สำหรับในกรณีที่ผู้บริโภคสั่งอาหารมากินที่บ้านนั้น อาหารที่ส่งต้องสะอาดและยังคงสุก ร้อน เมื่อถึงมือผู้บริโภคและให้ล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่และน้ำก่อนกินอาหาร และหลังเข้าส้วม
 
 ***
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 13 มีนาคม 2563
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข