Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด     
 
FONTSIZE
ความรู้เพื่อประชาชน >> อนามัยวัยเรียนและวัยรุ่น
การดูแลสุขภาพช่องปากวัยรุ่น...หนุ่มสาว

วันที่ 11 ก.ค. 2553 )
     วัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่มักจะหิวบ่อย และชอบกินของขบเคี้ยว ขนมหวาน ลูกอมต่างๆ จนติดเป็นนิสัย ถ้าขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษาความสะอาดช่องปากได้ไม่ดีพอแล้ว ก็จะเกิดฟันผุง่ายมาก และที่สำคัญวัยรุ่นมักมีปัญหาเรื่องโรคเหงือก ที่เป็นกันมากคือ เหงือกอักเสบ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว แต่สาเหตุใหญ่เกิดจากการไม่รักษาความสะอาดปากและฟันมากกว่า วัยนี้จึงควรให้ความสนใจเรื่องการแปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึง การกินอาหารที่มีประโยชน์ และเพียงพอสำหรับการเจริญ เติบโตของร่างกาย และพึงปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคฟันผุและโรคปริทันต์ ดังนี้
  1. แปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึง แปรงฟันหลังอาหารทุกครั้งและก่อนเข้านอนเพื่อกำจัดเศษอาหารและคราบสกปรก
  2. ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ
  3. ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์บริเวณซอกฟัน
  4. กินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างฟันและเหงือกให้แข็งแรง เช่น อาหารประเภทเนื้อสัตย์ นม ไข่ ผลไม้
  5. หลีกเลี่ยงอาหารหวาน หรือขนมเหนียวติดฟัน, ไม่กินจุบจิบ พร่ำเพรื่อ
  6. ตรวจฟันและเหงือกด้วยตนเองสม่ำเสมอ และควรไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพในช่องปากขูดหินปูนทำความสะอาดฟัน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในช่องปาก
  จำนวนคนโหวต 15 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
7%
  ให้ 2 คะแนน
 
20%
  ให้ 3 คะแนน
 
7%
  ให้ 4 คะแนน
 
20%
  ให้ 5 คะแนน
 
47%
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000