ภาพข่าว : เปิดการประชุมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “ไทยรู้ สู้วิกฤติ”           วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 "ไทยรู้ สู้วิกฤติ” และปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางไกล "PP&P โอกาสในวิกฤติ” กับ ดร. หวู่ จิ้น ผู้อำนวยการสำนักงานกลุ่มผู้นำด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดแห่งมณฑลซานซี และประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งมณฑลซานซี (Dr.Wu Jin, Director-general Shanxi Provincial Health Commission) สาธารณรัฐประชาชนจีน และดร. ชอว์น วาซู ผู้อำนวยการด้านคลินิกศูนย์โรคติดต่อแห่งชาติ (Dr.Shawn Vasoo, Clinical Director National Center for Infectious Disease) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข