Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด     
 
FONTSIZE
ความรู้เพื่อประชาชน >> อนามัยวัยทำงาน
การดูแลสุขภาพช่องปากวัยผู้ใหญ่

วันที่ 11 ก.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 1294 คน)
     โรคที่เป็นต้นเหตุให้ต้องสูญเสียฟันกันมากของผู้ใหญ่ คือ โรคปริทันต์ ซึ่งเป็นโรคที่มีการทำลายของเหงือก และอวัยวะรอบฟัน โดยอาการจะค่อยเป็นค่อยไปแต่จะรุนแรงกว่าโรคฟันผุ คือ มักจะเป็นกับฟันหลายซี่ติดต่อกัน การรักษาจะยุ่งยาก และเสียเวลามาก แม้ทันตแพทย์จะทำการรักษาฟันให้ดีแล้ว แต่ถ้าขาดการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้ดีควบคู่กันไปด้วย การรักษาก็จะไม่ได้ผล ถ้าฟันโยกมาก รักษาไว้ไม่ได้ก็ต้องถอนออก ผลเสียของโรคนี้อีกประการหนึ่ง คือ โรคปริทันต์มีการทำลายของกระดูกหุ้มรอบรากฟันด้วย ดังนั้น เมื่อต้องถอนฟันออก สันกระดูกจะแบนราบมาก ทำให้ใส่ฟันปลอมไม่ได้ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะหากต้องใส่หันปลอมทั้งปาก
 
     ปัญหาสุขภาพช่องปากในวัยผู้ใหญ่ที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งคือ ฟันสึก ซึ่งพบได้ทั้งฟันสึกที่คอฟัน และฟันสึกที่ด้านบดเคี้ยววัยผู้ใหญ่ต้องพึงระวังในเรื่อง การแปรงฟันให้ถูกวิธีการเลือกใช้แปรงสีฟันที่ถูกต้องเพื่อป้องกันฟันสึกที่คอฟัน เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการสึกของฟันทางด้านบดเคี้ยวด้วย
 
     การรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากในผู้ใหญ่ ปฏิบัติเหมือนปกติโดยทั่วไป ดังนี้
  1. แปรงฟันให้สะอาดทั่วทุกซี่ทุกด้าน แปรงหลังอาหารและก่อนนอน เพื่อกำจัดเศษอาหาร และคราบสกปรก
  2. ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ
  3. ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์บริเวณซอกฟัน
  4. กินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างฟันและเหงือกให้แข็งแรง เช่น อาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ผัก ผลไม้
  5. หลีกเลี่ยงอาหารหวาน หรือขนมเหนียวติดฟัน
  6. ตรวจฟันและเหงือกด้วยตนเองสม่ำเสมอ และควรไปพบแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพในช่องปากขูดหินปูนทำความสะอาดฟัน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในช่องปาก
  จำนวนคนโหวต 9 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
33%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
44%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
22%
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000