Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด     
 
FONTSIZE
ความรู้เพื่อประชาชน >> อนามัยการเจริญพันธุ์
ตกขาว…อย่าตกใจ

วันที่ 12 ก.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 427 คน)
     ตกขาว คือ ของเหลวที่ไหลออกมาจากช่องคลอด ซึ่งประกอบด้วยของเหลวที่ออกมาจากโพรงมดลูก ปากมดลูก ปากช่องคลอดและเซลล์ของเยื่อบุผนังช่องคลอดชั้นบนๆที่ตายแล้วหลุดออกมา
 
     ตกขาวโดยปกติจะมีลักษณะ เป็นมูกสีขาวคล้ายแป้งเปียกหรือเป็นมูกใส มีกลิ่นเฉพาะของตกขาว ปริมาณตกขาวที่ออกมาในแต่ละวันจะไม่เท่ากัน ระยะเวลาที่มีตกขาวมาก คือ ช่วงไข่สุก ก่อนมีประจำเดือนและหลังมีประจำเดือน
 
     สำหรับผู้หญิงบางคนอาจมีตกขาวผิดปกติได้ เช่น ตกขาวมีสีเหลืองอ่อน สีเขียวอ่อน บางรายอาจมีสีคล้ายหนอง มีกลิ่นเหม็น มีปริมาณตกขาวมาก คันในช่องคลอด ปัสสาวะขัด ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดจากเชื้อรา เชื้อพยาธิหรือติดเชื้อแบคทีเรีย หากเกิดอาการดังกล่าวควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษา อย่ากังวลไป หญิงสาวที่ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจมีอาการตกขาวผิดปกติได้ ดังนั้น การรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศก็เป็นสิ่งสำคัญ
  จำนวนคนโหวต 9 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
11%
  ให้ 5 คะแนน
 
89%
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000