Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด     
 
FONTSIZE
ความรู้เพื่อประชาชน >> อนามัยการเจริญพันธุ์
ประจำเดือน…เรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชายต้องเข้าใจ

วันที่ 12 ก.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 328 คน)
     ประจำเดือนหรือคนทั่วไปเรียกว่า ระดู คือ สิ่งที่แสดงให้ทราบว่าระบบสืบพันธุ์ของเพศ หญิง ซึ่งควบคุมการทำงานโดยฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มทำงานแล้ว ผลของฮอร์โมนทำให้มีไข่ฟองเล็ก ๆ เจริญขึ้นในรังไข่ทุก ๆรอบ 1 เดือน ฮอร์โมนจะทำให้ไข่ในรังไข่เจริญเติบโต พร้อมกับทำให้เยื่อบุมดลูกหนาขึ้นด้วย
 
     โดยปกติจะมีไข่เพียงใบเดียวเท่านั้นที่จะเจริญกว่าใบอื่น ๆ ไข่จะสุกและหลุดออกจากรังไข่เคลื่อนเข้าไปในท่อรังไข่ เพื่อรอรับการปฏิสนธิจากตัวอสุจิของฝ่ายชาย แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิ ไข่ก็จะสลายตัวออกมาพร้อมกับเยื่อบุมดลูกที่หลุดออกมาเป็นประจำเดือน
  จำนวนคนโหวต 11 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
9%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
9%
  ให้ 5 คะแนน
 
82%
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000