Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด     
 
FONTSIZE
ความรู้เพื่อประชาชน >> อนามัยการเจริญพันธุ์
ไม่อยากท้อง…ต้องป้องกัน

วันที่ 12 ก.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 367 คน)
     หญิงและชายควรมีเพศสัมพันธ์เมื่อมีความพร้อม คำว่า "พร้อม” หมายถึง พร้อมที่จะ รับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ ต้องหยุดเรียน ขาดโอกาสทางการศึกษา มีภาระการเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ ต้องหารายได้เอง รวมทั้งอนาคตที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงไป
 
     หากเปิดโอกาสอยู่ด้วยกันสองต่อสอง อารมณ์มักพาไป อาจพบบทสรุปสุดท้าย คือ การมีเพศสัมพันธ์ได้
 
     มีวิธีป้องกันไม่ให้สาวน้อยต้องตกที่นั่งลำบาก คือ
  1. อย่าอยู่ในที่ลับตาคน
  2. ถ้าฝ่ายชายหักห้ามใจไม่ได้ สิ่งเดียวที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุด คือ ให้ฝ่ายชายใช้ ถุงยางอนามัย ถ้าฝ่ายชายไม่ยอมก็อย่าเสี่ยงดีกว่า เพราะผู้หญิงจะเสียเปรียบมาก เสียตัวแล้วยังเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์และเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายด้วย

     อย่างไรก็ตาม โดยวัฒนธรรมและประเพณีไทยแล้ว การรักนวลสงวนตัวของผู้หญิงยังเป็น สิ่งที่ผู้ชายต้องการ โดยเฉพาะกับผู้หญิงที่เขาต้องให้เป็นแม่ของลูก เพราะฉะนั้นถ้าสาวน้อยดูแล ตนเองให้ดี ย่อมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจทั้งของตนเองและคู่ชีวิต

  จำนวนคนโหวต 9 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000