Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด     
 
FONTSIZE
ความรู้เพื่อประชาชน >> อนามัยการเจริญพันธุ์
รู้อย่างไรว่าท้อง

วันที่ 12 ก.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 365 คน)
     เมื่อเริ่มตั้งครรภ์หรือท้อง ผู้หญิงหรือคุณแม่คนใหม่จะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองได้ดังต่อไปนี้
  1. ประจำเดือนจะขาดหายไปจากวันที่ควรจะมา ประมาณ 10 วัน
  2. มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นอาการที่เรียกว่า แพ้ท้อง โดยทั่วไปมักจะเกิดตอนเช้า หลังตื่นนอน บางคนเป็นมาก อาจรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียนตลอดวัน
  3. เต้านมคัด ผู้หญิงที่เริ่มตั้งท้องเต้านมจะคัดตึงกว่าปกติ เพราะร่างกายเตรียมสร้างน้ำนมสำหรับลูกน้อย แต่จะค่อย ๆ หายไปเองหลังจากตั้งครรภ์ผ่านไปประมาณ 3 เดือน ช่วงตั้งท้องหัวนมจะมีสีคล้ำและมีขนาดใหญ่ขึ้น
  4. ปัสสาวะบ่อย อาการนี้เกิดจากมดลูกขยายใหญ่ขึ้น จนไปเบียดกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ ต้องปัสสาวะบ่อยขึ้น เมื่อแน่ใจว่าตั้งท้องแล้ว ควรพบแพทย์เพื่อฝากท้องแต่เนิ่น ๆ เป็นการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุด
  จำนวนคนโหวต 7 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
29%
  ให้ 5 คะแนน
 
71%
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000