Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบโมชั่นกราฟฟิก"
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด     
 
FONTSIZE
ความรู้เพื่อประชาชน >> อนามัยการเจริญพันธุ์
เรื่องแท้ง…ที่คนท้องต้องรู้

วันที่ 12 ก.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 283 คน)
     ในโลกนี้คงไม่มีผู้หญิงคนใด ตั้งใจท้องเพื่อที่จะไปทำแท้งยกเว้นเสียแต่มีเหตุจำเป็น เหตุสุดวิสัยที่เกิดการตั้งท้องโดยไม่ต้องการขึ้น เช่น ยังไม่ได้แต่งงาน ยังไม่ถึงเวลาอันควร เกิดความ ผิดพลาดจากการคุมกำเนิด ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ สุขภาพอ่อนแอ ฯลฯ
 
     แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาของการตั้งท้องที่ไม่พึงปรารถนาขึ้น ผู้หญิง ส่วนใหญ่ จะมีความรู้สึกวิตกกังวล กลัว อาย บางครั้งจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า เพราะทำให้พ่อแม่และคนที่รักเราผิดหวัง
 
     สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธ การทำแท้งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และผู้หญิงที่ลักลอบทำแท้งจะเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนหลังการทำแท้ง เช่น เกิดอาการอักเสบติดเชื้อ มดลูกทะลุ ตกเลือดถึงขั้นเสียชีวิต และบางคนอาจถึงขั้นไม่สามารถมีลูกได้อีก
 
     ดังนั้น หากเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นก็ตามควรปรึกษา พ่อ แม่ ญาติพี่น้องก่อน คนเหล่านี้คือผู้ที่รักเราที่สุด อย่าด่วนตัดสินใจเพียงลำพัง
  จำนวนคนโหวต 7 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
29%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
71%
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000