ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
สธ. – ททท. – จ.ระยอง ผนึกกำลังชวนเที่ยวระยองอย่างปลอดภัย มีสุขอนามัย ด้วยมาตรฐาน SHA

วันที่ 23 ก.ค. 2563

         กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดระยอง จัดโครงการ "รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวระยองอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย ด้วยมาตรฐาน SHA” พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการเที่ยวปลอดภัยแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
         วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมในพิธีเปิดโครงการ "รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวระยองอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย ด้วยมาตรฐาน SHA” ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง
          ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดระยอง จัดโครงการ "รอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวระยองอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย ด้วยมาตรฐาน SHA” ขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ โดยมอบป้ายมาตรฐาน SHA ให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดระยอง จำนวน 43 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองให้กลับมาเหมือนเดิม โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้วยการสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและหลากหลายกลุ่ม ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคขึ้นได้ ซึ่งจากผลการประเมินตนเองของสถานประกอบการประเภทต่างๆ ใน Thaistopcovid ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563 พบว่า สถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมที่พัก ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โดยมีหน้ากากเพียงพอร้อยละ 99.02 ล้างมือบ่อยๆ ร้อยละ 100 มีหน้ากากสำหรับบริการลูกค้า ร้อยละ 96.57 จัดที่นั่ง เว้นระยะห่าง 1 เมตร ร้อยละ 97.55 และล้างมือทุกครั้งก่อนเข้ามาใช้บริการ ร้อยละ 99.51 โดยถือได้ว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
           ด้านนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า มาตรฐาน SHA ถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว โดยนำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย เช่น การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร การจัดการขยะ ส้วม สุขาภิบาลอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น กิจการโรงแรมหรือที่พัก ซึ่งมีแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการในช่วงระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และรักษาระยะห่างอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19
 ***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 23 กรกฎาคม 2563
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข