ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย ลงพื้นที่ ‘ตลาดบางใหญ่’ คุมเข้มความสะอาด คัดแยก-กำจัดขยะ ทุกวัน

วันที่ 29 ก.ค. 2563
       กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดบางใหญ่ แนะ ทำความสะอาด คัดแยกขยะทุกวัน เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนู สัตว์นำโรคมาสู่คน พร้อมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19
       วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง "ตลาดสด การ์ดไม่ตก คุมเข้มความสะอาด กำจัดขยะ ลดความเสี่ยงสัตว์นำโรค ผู้บริโภค สุขภาพดี” ณ ตลาดบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ว่า ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 กรมอนามัยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของตลาด ผู้ค้า ผู้ขายของ ผู้บริโภคปฏิบัติ โดยต้องกำหนดทางเข้า-ออกตลาด มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด จัดให้มีการทำความสะอาด บริเวณพื้นตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันและล้างตลาด ตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 เซนติเมตร ใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหาร มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ทุก 2 ชั่วโมง และมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน ซึ่งจากข้อมูลการประเมินของผู้ประกอบการตลาด ผ่าน Thaistopcovid ของกรมอนามัย พบว่า ร้อยละ 90.24 ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งกินอาหาร การซื้อสินค้าและชำระเงิน นอกจากนี้ พ่อค้า แม่ค้า ผู้สัมผัสอาหาร พนักงานตลาด และผู้บริโภคสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการ ร้อยละ 80.49 และล้างมือ ร้อยละ 87.80 ดังนั้น กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ทุกตลาดร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรการตามคำแนะนำของ กรมอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
       "สำหรับในช่วงหน้าฝนนี้ สภาพทั่วไปของตลาดสดมักจะเปียกแฉะ และมีน้ำขัง ทำให้เกิดความสกปรก ส่งผลต่อความสะอาดของอาหารที่จำหน่าย เพื่อป้องกันความสกปรกปนเปื้อนลงสู่อาหารและเป็นการป้องกันโรค ที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เจ้าของและผู้ประกอบการควรมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล คือ ขั้นที่ 1 การล้างด้วยน้ำและผงซักฟอก เพื่อกำจัดคราบสกปรก แล้วฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนบริเวณบนแผงหรือพื้นทางเดิน แต่หากมี คราบไขมันจับให้ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผงทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้แปรงลวดถูเพื่อช่วยในการ ขจัดคราบไขมัน และขั้นที่ 2 การฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีนใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและลดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว จากนั้นปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น ส่วนบริเวณที่มี กลิ่นคาวให้ใช้หัวน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว ส่วนบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ และก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ในตลาดต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกช่วย และล้างด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ ต้องกำจัดเศษอาหาร เศษผักผลไม้ โดยเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และนำขยะไปกำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน รวมทั้งหมั่นล้างทำความสะอาดถังขยะ และไม่ให้มีเศษอาหารหรือกลิ่นอาหารอยู่ในท่อน้ำทิ้ง และควรปิดช่องทางหนูวิ่งเข้าออกผ่านท่อน้ำทิ้งด้วยลวดตาข่าย หรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนูและแพร่กระจายของโรคได้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
 
 ***
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 29 กรกฎาคม 2563
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข