ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว "กรมอนามัย ร่วมแถลงข่าว THAILAND STRONG FIT FIGHT COVID-19 ฟิตตัวเองสู้โควิด"

วันที่ 30 ก.ค. 2563

                  วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมการแถลงข่าวพร้อมพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการ THAILAND STRONG FIT FIGHT COVID-19 ฟิตตัวเองสู้โควิด ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข