ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว "กรมอนามัยร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ "

วันที่ 10 ส.ค. 2563
          วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม2563 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมอนามัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 กรมอนามัย
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข