ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว "กรมอนามัยเสวนาเปิดเมืองอย่างไร ให้ปลอดภัย"

วันที่ 12 ก.ย. 2563
            วันนี้ (12 กันยายน 2563) นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และนายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมเสวนา "เปิดเมืองเราจะปลอดภัย ห่างจาก COVID-19 จริงหรือ" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีนิทรรศการรอบรู้ชิวิตใหม่ "ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข