กรมอนามัย ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันมหิดล”


       แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยผู้บริหารกรมอนามัยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพะศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ทรงวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้า ทรงเมตตาแก่ผู้ป่วย โดยไม่เลือกยากดีมีจน ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ กระทรวงสาธารณสุข
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 24 กันยายน 2563
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข