ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 26 ต.ค. 2563

          เช้าวันนี้ (26 ตุลาคม 2563) นายแพทย์บัญชา ค้าของ ,นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และเลขานุการกรม นำข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข