Menu
webboard
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
 
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
การลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น
การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน
สาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อน
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ หนู หนู ปลอดภัย

)

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ หนู หนู ปลอดภัย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก

สิ่งแวดล้อมทั่วไป

สะอาด เป็นระเบียบ ไม่เสี่ยงอันตราย สนามเด็กเล่นได้มาตรฐาน รั้วของศูนย์มีความมั่นคงแข็งแรง

อาคาร/สถานที่มั่นคง แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย หากพบชำรุด ควรรีบซ่อมแซมเพื่อปลอดภัยต่อเด็ก

ภายในอาคาร

ทางเข้าออก ประตูได้มาตรฐาน(กว้าง 80 ซม.) และล็อคประตูให้เรียบร้อย ไม่มีเก้าอี้หรือโต๊ะวางบริเวณหน้าต่างให้ปีนป่ายได้

ห้องเอนกประสงค์ระบายอากาศดี มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องและอุปกรณ์ไฟฟ้าเสมอ

มุมเล่นห้องโล่ง ระบายอากาศดี แสงสว่างเพียงพอ พื้นสะอาด เลือกของเล่นที่มีเครื่องหมายผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม และปลอดภัยต่อเด็ก

ห้องประกอบอาหาร-ห้องครัวจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย อาหารเน้นความสะอาดทุกขั้นตอน จัดการขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นำโรค

ห้องรับประทานอาหารพื้น โต๊ะ เก้าอี้ สะอาด แข็งแรง แสงสว่างเพียงพอ ระบายอากาศดี มีน้ำดื่ม-น้ำใช้สะอาด

มุมนมแม่มีพื้นที่เพียงพอ อุปกรณ์เครื่องใช้สะอาด น้ำดื่มสะอาด มีสื่อให้ความรู้เรื่องการให้นมบุตร 

ห้องน้ำ-ห้องส้วมส้วมมีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย ไม่ให้เด็กใช้ส้วมโดยลำพัง มีความสะอาด ปลอดภัย ระบายอากาศดี แสงสว่างเพียงพอ ถังขยะมีฝาปิด

ห้องพยาบาลตู้ใส่ยาและอุปกรณ์จัดเป็นระเบียบ ทำความสะอาดเสมอ และตรวจวันหมดอายุของยาด้วย

ห้องนอนโล่ง โปร่ง ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป ติดมุ้งลวดป้องกันยุง อุปกรณ์เครื่องนอนสะอาด แยกใช้เฉพาะแต่ละคน

การดูแลด้านความปลอดภัยมีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน อบรมบุคลากรเรื่องความปลอดภัย

และติดตั้งระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร
แสดงความคิดเห็น
ท่านรู้จักสายด่วน 0-2590-4000 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่

มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณศรัณยู หรือ คุณธนพล
โทร 0-2590-4293
ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
DHIA
ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
IT-Zone
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายสาธารณสุข
สู่ความสำเร็จ
E-Service กรมอนามัย
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เริ่มนับ 12 กันยายน 2551
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
 
   Copyright 2008 Department of Health : Ministry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000