จากในเว็บ จาก Google
 
)
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมการดำเนินงานและจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC)
 
 

           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานและจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC) ณ ห้องมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายแพทย์ณรงค์ วินิยกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 เป็นประธานเปิดการประชุม

 

           จากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ภาวะอ้วนลงพุง ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา อันได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะถ้าเริ่มพบว่ามีปัญหาภาวะโภชนาการเกินตั้งแต่วัยเด็ก ก็จะทำให้พบโรคเรื้อรังได้มากขึ้นตั้งแต่วัยรุ่นและวัยทำงาน การพัฒนาจัดตั้งคลินิกไร้พุง (DPAC) เป็นการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนและพัฒนาองค์กรไร้พุงต้นแบบในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายการป้องกันโรคอ้วนในคนไทย
           ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานและจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC) ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 16 โรงพยาบาล ซึ่งเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานคลินิกไร้พุงอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานต่อไป
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
 เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 เกี่ยวกับกรมอนามัย
 ผู้บริหารกรมอนามัย
 กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
 CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์