Menu
webboard
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
 
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
การลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น
การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน
สาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อน

 
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมการดำเนินงานและจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC)
 
 

           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานและจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC) ณ ห้องมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายแพทย์ณรงค์ วินิยกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 เป็นประธานเปิดการประชุม

 

           จากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ภาวะอ้วนลงพุง ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา อันได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะถ้าเริ่มพบว่ามีปัญหาภาวะโภชนาการเกินตั้งแต่วัยเด็ก ก็จะทำให้พบโรคเรื้อรังได้มากขึ้นตั้งแต่วัยรุ่นและวัยทำงาน การพัฒนาจัดตั้งคลินิกไร้พุง (DPAC) เป็นการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนและพัฒนาองค์กรไร้พุงต้นแบบในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายการป้องกันโรคอ้วนในคนไทย
           ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานและจัดตั้งคลินิกไร้พุง(DPAC) ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 16 โรงพยาบาล ซึ่งเป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานคลินิกไร้พุงอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานต่อไป
 ปฏิทินกิจกรรม
แสดงความคิดเห็น
ท่านรู้จักสายด่วน 0-2590-4000 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่

มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
คุณศรัณยู หรือ คุณธนพล
โทร 0-2590-4293
ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
DHIA
ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
IT-Zone
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายสาธารณสุข
สู่ความสำเร็จ
E-Service กรมอนามัย
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เริ่มนับ 12 กันยายน 2551
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
 
   Copyright 2008 Department of Health : Ministry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000