Menu
webboard
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
 
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
การลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนและวัยรุ่น
การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
รายชื่อสถานีบริการน้ำมัน
สาธารณสุขร่วมใจลดโลกร้อน
FONTSIZE
(จำนวนคนอ่าน 1769 คน
 
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพบริการฝากครรภ์ตามระบบการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่
            วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพบริการฝากครรภ์ตามระบบการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ณรงค์ วินิยกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
            วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในขบวนการให้บริการฝากครรภ์ตามระบบการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข การประเมินภาวะเสี่ยงสูงระหว่างการตั้งครรภ์ การให้สุขศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรม สามารถค้นหาภาวะผิดปกติในหญิงมีครรภ์ และสามารถวางแผนแก้ไขให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณภาพ
            ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5, 6, 7 และโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 12 จำนวน 39 คน
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    รับฝากครร์วันไหนคะ
    วันวิสา [31/08/2011 - 14:44:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    อยากทราบ ข้อมูล ความก้าวหน้าของการดำเนินงานว่า ทำได้ สำเร็จมากน้อย อย่างไร ในระดับรพ.ของรัฐทั่วไปที่ไม่ใช่ศูนย์อนามัยที่ต้องรับภาระผู้รับบริการทุกรูปแบบ
    สิริเพชร [30/07/2011 - 12:36:16]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
   ปฏิทินกิจกรรม
  แสดงความคิดเห็น
  ท่านรู้จักสายด่วน 0-2590-4000 สายด่วนสุขภาพกรมอนามัยหรือไม่

  มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
  คุณศรัณยู หรือ คุณธนพล
  โทร 0-2590-4293
  ขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย
  DHIA
  ระเบียงคุณธรรม กรมอนามัย
  ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
  IT-Zone
  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายสาธารณสุข
  สู่ความสำเร็จ
  E-Service กรมอนามัย
  การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   เริ่มนับ 12 กันยายน 2551
  กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
  รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
   
     Copyright 2008 Department of Health : Ministry of Public Health
    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000