จากในเว็บ จาก Google
 
แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์กรมอนามัย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
(จำนวนคนอ่าน 1981 คน )
 
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนาคุณภาพบริการฝากครรภ์ตามระบบการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่
            วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพบริการฝากครรภ์ตามระบบการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ ปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ณรงค์ วินิยกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
            วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในขบวนการให้บริการฝากครรภ์ตามระบบการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข การประเมินภาวะเสี่ยงสูงระหว่างการตั้งครรภ์ การให้สุขศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรม สามารถค้นหาภาวะผิดปกติในหญิงมีครรภ์ และสามารถวางแผนแก้ไขให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณภาพ
            ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5, 6, 7 และโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 12 จำนวน 39 คน
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    รับฝากครร์วันไหนคะ
    วันวิสา [31/08/2011 - 14:44:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    อยากทราบ ข้อมูล ความก้าวหน้าของการดำเนินงานว่า ทำได้ สำเร็จมากน้อย อย่างไร ในระดับรพ.ของรัฐทั่วไปที่ไม่ใช่ศูนย์อนามัยที่ต้องรับภาระผู้รับบริการทุกรูปแบบ
    สิริเพชร [30/07/2011 - 12:36:16]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
   เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
   เกี่ยวกับกรมอนามัย
   ผู้บริหารกรมอนามัย
   กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
   CIO กรม
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  กระดานถาม - ตอบ
  FAQ
  ความรู้สุขภาพ
  บริการอื่นๆ (e-Services)

  ที่อยู่กรมอนามัย
  ดูแผนที่บน Google Map
  สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
  หน่วยงานส่วนกลาง
  หน่วยงานส่วนภูมิภาค
  หน่วยงานอื่นๆ
  Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  แผนที่บน Google map
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์