ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
(จำนวนคนอ่าน 503 คน)

 
สธ. เตรียมเด็กไทยเข้าสู่ "ประชาคมอาเซียน” ปี’63 ยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่มาตรฐานระดับเพชร

 

 
            กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "มหัศจรรย์แห่งเพชร ก้าวสู่สุขภาพดีเด็กไทย”ยกระดับเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่เกณฑ์ประเมิน ระดับเพชร หวังพัฒนาอนาคตของชาติ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ "ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ในปี 2563
            วันนี้ (4 สิงหาคม 2554) นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "มหัศจรรย์แห่งเพชร ก้าวสู่สุขภาพดีเด็กไทย” และบรรยายพิเศษ "ทิศทางสุขภาพเด็กไทยในอนาคต” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างเหมาะสมและรอบด้านจากพ่อ แม่ ผู้ดูแล ครู ชุมชน และสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและได้รับการคุ้มครอง ปกป้อง โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย พัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 11และเตรียมพร้อมสู่ "ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ภายในปี 2563
            นายแพทย์ไพจิตร์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายกำหนดทิศทางสุขภาพเด็กไทยในอนาคต เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ด้วยการสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว และสังคม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก ความรู้ และทักษะชีวิตด้านการส่งเสริมสุขภาพ เกิดเยาวชนต้นแบบเด็กไทยทำได้ สำหรับการแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553–2557) และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์
            "การยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากระดับทองสู่มาตรฐานระดับเพชร เป็นการพัฒนาเกณฑ์ประเมิน ที่เน้นวัดผลทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน และผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะเรื่องเด็กอ้วน เตี้ย ทันตสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพจิต ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับเพชรแล้วจำนวน 115แห่ง โดยยกระดับมาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง เงิน และทองแดง”ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว
               นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยคือ 1)ยกระดับคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ระดับสูงขึ้น และจูงใจให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญ      2)พัฒนา สนับสนุน และยกระดับคุณภาพโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสให้ได้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3)ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทำได้และทำกิจกรรมสุขภาพในโรงเรียน รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำอย่างต่อเนื่อง 4)จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และ 5)สร้างการมี ส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย "ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนโดยส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พร้อมปลูกฝังแนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีทักษะการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ และการสื่อสารให้เกิดการสร้างความตื่นตัวและจูงใจให้โรงเรียนต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
 
 
กลุ่มสื่อสารองค์กร / 4 สิงหาคม 2554
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    <a href=http://buy-albuterol.us/>medication albuterol</a> <a href=http://amoxil-online.cricket/>amoxil</a> <a href=http://avana.club/>avana</a> <a href=http://buyadalat.pro/>buy adalat</a> <a href=http://generic-lipitor.party/>generic lipitor cost</a> <a href=http://generic-viagra.cricket/>viagra online from canada</a> <a href=http://celebrex-online.gdn/>celebrex</a> <a href=http://buylevaquin.club/>levaquin medicine</a> <a href=http://motilium16.top/>motilium</a> <a href=http://indocin-online.trade/>indocin</a>
    PhyllisPautt [06/01/2017 - 18:32:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    http://ciprofloxacin-500mg.party/ - click for source http://buyclozaril.trade/ - clozaril http://diflucanoverthecounter.gdn/ - diflucan without get a prescription online http://buy-ventolin.stream/ - albuterol ventolin http://acomplia-online.party/ - acomplia online
    asmypedork1n [26/08/2016 - 07:44:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    http://ampicillin500mg.webcam/ - ampicillin 500mg http://wellbutrin-sr.top/ - wellbutrin order online http://sildenafil-citrate.cricket/ - sildenafil http://erythromycin-250-mg.party/ - erythromycin 250mg http://cialisprice.webcam/ - cialis price per pill http://diclofenac-online.science/ - generic for voltaren http://losartanhydrochlorothiazide.bid/ - losartan hydrochlorothiazide
    asmypezan4bx [24/08/2016 - 03:33:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    รวดเร็วทันใจว่องไวคืองานวัยเรียน
    ปรีดา ภูชฏาภิรมย์ [22/08/2011 - 14:10:20]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
   
   
   
   
   

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข