ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ รุ่นที่ 3

วันที่ 4 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 436 คน)
         
 
        กรมอนามัย โดยกลุ่มงานภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ร่วมกันจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายสาธารณสุขในระดับอำเภอ สร้างเครือข่ายการดำเนินงานในสาธารณสุขอำเภอ และรับฟังข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ในระดับอำเภอ เป้าหมายของผู้เข้าร่วมประชุมคือ สาธารณสุขอำเภอในเขตภาคเหนือ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 8-10 ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย การจัดประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดโครงการ ตามไฟล์ที่แนบ
 
 
  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข