จากในเว็บ จาก Google
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
การแข่งขันกีฬา “ปากน้ำโพอนามัยเกมส์ ๕๖”

วันที่ 13 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)

        กรมอนามัยจัดการแข่งขันกีฬาปากน้ำโพอนามัยเกมส์ 56 ขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สายสีชมพู (สายบริหาร) ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 4 และ 8 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สายสีส้ม (สายส่งเสริมสุขภาพ) ประกอบด้วย สำนักทันตสาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 2 3 5 7 10 และ 11 สายสีเขียว (สายอนามัยสิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วย กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน สำนักโภชนาการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักที่ปรึกษา ศูนย์อนามัยที่ 1 6 9 และ 12 ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง 
        การแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 13 ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอลชาย - หญิง เซปัคตระกร้อ แบอดมินตัน เปตอง เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน ปาเป้า กรีฑา บาสเกตบอล กอล์ฟ และกีฬามหาสนุก รวมทั้งฟุตซอลคู่พิเศษระหว่างทีมชนะเลิศหญิงกรมอนามัยและทีมผู้บริหารกรมอนามัย สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ ทีมที่ชนะเลิศกองเชียร์ได้แก่สายบริหาร (สีชมพู) สำหรับสายส่งเสริมสุขภาพ (สีส้ม) เสมอกับสายบริหาร (สีชมพู) ด้วยรางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งได้มีการมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน กีฬาปากน้ำโพอนามัยเกมส์ 56เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสร้างความสามัคคี ทั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนกรมอนามัยในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ระหว่างวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อไป
 
***
กลุ่มสื่อสารองค์กร / 8 กุมภาพันธ์ 2556
 
  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
 เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 เกี่ยวกับกรมอนามัย
 ผู้บริหารกรมอนามัย
 กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
 CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์