ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
การแข่งขันกีฬา “ปากน้ำโพอนามัยเกมส์ ๕๖”

วันที่ 13 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 240 คน)

        กรมอนามัยจัดการแข่งขันกีฬาปากน้ำโพอนามัยเกมส์ 56 ขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สายสีชมพู (สายบริหาร) ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 4 และ 8 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สายสีส้ม (สายส่งเสริมสุขภาพ) ประกอบด้วย สำนักทันตสาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 2 3 5 7 10 และ 11 สายสีเขียว (สายอนามัยสิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วย กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน สำนักโภชนาการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักที่ปรึกษา ศูนย์อนามัยที่ 1 6 9 และ 12 ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง 
        การแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 13 ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอลชาย - หญิง เซปัคตระกร้อ แบอดมินตัน เปตอง เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน ปาเป้า กรีฑา บาสเกตบอล กอล์ฟ และกีฬามหาสนุก รวมทั้งฟุตซอลคู่พิเศษระหว่างทีมชนะเลิศหญิงกรมอนามัยและทีมผู้บริหารกรมอนามัย สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ ทีมที่ชนะเลิศกองเชียร์ได้แก่สายบริหาร (สีชมพู) สำหรับสายส่งเสริมสุขภาพ (สีส้ม) เสมอกับสายบริหาร (สีชมพู) ด้วยรางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งได้มีการมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน กีฬาปากน้ำโพอนามัยเกมส์ 56เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมอนามัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสร้างความสามัคคี ทั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนกรมอนามัยในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ระหว่างวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อไป
 
***
กลุ่มสื่อสารองค์กร / 8 กุมภาพันธ์ 2556
 
  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข