Thai

Eng

ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Login Intranet กรมอนามัย
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น(ภายหลังภาวะน้ำท่วม) ออกกำลังกาย... คลายหนาว ระวังภัยมืดในกระเช้าปีใหม่ เค็กคุกกี้ ดูทั้งหมด
 
  สรุปการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
  วาระและเอกสารการประชุม Teleconference ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  สรุปการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง" วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์
  วาระและเอกสารประกอบการประชุม Teleconference ด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557
อ่านทั้งหมด
 
FONTSIZE
วันที่ 2 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 277 คน
 
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ต้อนรับ วสส.ขอนแก่น ดูงานทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
 
 
             นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๐ คน ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น ๖ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ยินดีสนับสนุนให้คณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน โดย ทพญ.พิมล เมธนาวิน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ และนำเยี่ยมชม คลินิกฝากครรภ์ และ คลินิกเด็กดี ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ก.พ.ร. ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สายด่วน 1111
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
Copyright 2012 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000