ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
วันที่ 2 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ต้อนรับ วสส.ขอนแก่น ดูงานทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
 
 
             นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๐ คน ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น ๖ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ยินดีสนับสนุนให้คณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน โดย ทพญ.พิมล เมธนาวิน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ และนำเยี่ยมชม คลินิกฝากครรภ์ และ คลินิกเด็กดี ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข