จากในเว็บ จาก Google
 
FONTSIZE
วันที่ 2 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ต้อนรับ วสส.ขอนแก่น ดูงานทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
 
 
             นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๐ คน ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น ๖ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ยินดีสนับสนุนให้คณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน โดย ทพญ.พิมล เมธนาวิน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ และนำเยี่ยมชม คลินิกฝากครรภ์ และ คลินิกเด็กดี ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
 เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 เกี่ยวกับกรมอนามัย
 ผู้บริหารกรมอนามัย
 กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
 CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์