โลโก้กรมอนามัย
bannerรณรงค์ให้ออกกำกลังกาย(สุขภาพดีๆเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกาย)
หน้าหลัก
รู้จักกรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค RSS

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม ChOPA & ChiPA Coacher


วันที่ 21 เม.ย. 2560

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "ChOPA & ChiPA Coacher” วันที่ 11 เมษายน 2560 นพ.ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ChOPA & ChiPA Coacher” ภายใต้โครงการ เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน สมองดี แข็งแรง เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเขตพื้นที่นำร่อง และการชี้แจงแนวทางการจัดมหกรรมฯ รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายในท่าต่างๆ เช่น เก้าอี้ขยี้พุง จิงโจ้ยืดตัว และ FUN for FIT โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และครูในโรงเรียนที่มีนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเกินร้อยละ 10 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
t20170421135149_43277.jpg
t20170421135152_43278.jpg
t20170421135155_43279.jpg
t20170421135157_43280.jpg
t20170421135200_43281.jpg
t20170421135202_43282.jpg
t20170421135206_43283.jpg
t20170421135208_43284.jpg
t20170421135211_43285.jpg

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 
   Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
2597202

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!