โลโก้กรมอนามัย
bannerรณรงค์ให้ออกกำกลังกาย(สุขภาพดีๆเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกาย)
หน้าหลัก
รู้จักกรม
รูปcioกรมอนามัย
 
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย
 
ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2531
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาเวชกรรมป้องกันคลินิกแพทยสภา พ.ศ.2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พ.ศ.2536 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ.2540 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ.2545 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ.2553 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ.2555 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ.2556 เหรียญจักรพรรดิมาลา
ประวัติการรับราชการ
 • พ.ศ.2532 นายแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.นราธิวาส ระดับ 4
 • พ.ศ.2533 นายแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.นราธิวาส ระดับ 5
 • พ.ศ.2538 นายแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส ระดับ 6
 • พ.ศ.2539 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม ระดับ 7
 • พ.ศ.2543 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม ระดับ 8
 • พ.ศ.2551 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นราธิวาส ระดับ 9
 • พ.ศ.2551 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเชียวชาญ
 • พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.
 • พ.ศ.2553 นักบริหาร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลการติดต่อ
 
อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย โทร 025904007 โทรสาร 025904008 อีเมล thongchai.l@anamai.mail.go.th
 
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 
   Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
2597202

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!