โลโก้กรมอนามัย
bannerรณรงค์ให้ออกกำกลังกาย(สุขภาพดีๆเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกาย)
หน้าหลัก
รู้จักกรม
รูปอธิบดีกรมอนามัย
 
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
 
ประวัติการศึกษา
 •  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 •  
ประวัติการรับราชการ
 •  
รูปรองอธิบดีกรมอนามัย
 
นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย
 
ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2526
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พ.ศ.2531 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ.2533 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ.2535 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ.2538 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ.2544 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ.2547 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ.2551 เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • พ.ศ.2552 มหาวชิรมงกุฎ
ประวัติการรับราชการ
 • 1 ต.ค. 2535 – 8 เม.ย. 2539 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
 • 9 เม.ย. 2539 – 31 มิ.ย. 2540 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • 1 ก.ค. 2540 – 11 พ.ค. 2543 ผู้อำนวยการส่วนออกกำลังกาย
 • 12 พ.ค. 2543 – 27 ส.ค. 2546 ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.กำแพงเพชร
 • 28 ส.ค. 2546 – 9 ม.ค. 2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครสวรรค์
 • 10 ม.ค. 2550 – 11 เม.ย. 2550 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จ.สระแก้ว
 • 12 เม.ย. 2550 – 18 ม.ค. 2556 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จ.กำแพงเพชร
 • 19 ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมอนามัย

รูปรองอธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย
 
ประวัติการศึกษา
 •  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 •  
ประวัติการรับราชการ
 •  
รูปรองอธิบดีกรมอนามัย
 
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
 
ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2531
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สาขาเวชกรรมป้องกันคลินิกแพทยสภา พ.ศ.2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พ.ศ.2536 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ.2540 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ.2545 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ.2553 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ.2555 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ.2556 เหรียญจักรพรรดิมาลา
ประวัติการรับราชการ
 • พ.ศ.2532 นายแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.นราธิวาส ระดับ 4
 • พ.ศ.2533 นายแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.นราธิวาส ระดับ 5
 • พ.ศ.2538 นายแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส ระดับ 6
 • พ.ศ.2539 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม ระดับ 7
 • พ.ศ.2543 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม ระดับ 8
 • พ.ศ.2551 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นราธิวาส ระดับ 9
 • พ.ศ.2551 นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเชียวชาญ
 • พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.
 • พ.ศ.2553 นักบริหาร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
 
   Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
2597202

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!