Menu
ค้นหาข้อมูล
 
Webmail กรมอนามัย
 
Username
Password
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ภาษาไทย | English version

)
 
 
 
 
 มัลติมีเดีย
 ปฏิทินกิจกรรม
 ข่าว/บทความล่าสุด
สรุปผลการฝึกอบรมเรื่อง การตรวจสอบการบริหารเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร (08/01/2015 15:50:46)
แผนกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557 (01/12/2014 15:06:52)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 (06/10/2014 18:30:45)
แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง "แนวทางการตรวจสอบดำเนินงานกระบวนงานศึกษาวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม" ของ นายชาญยุทธ แสนเลิศ (02/10/2014 11:46:27)
แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง "การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย" ของ นายชาญยุทธ แสนเลิศ (02/10/2014 11:46:11)
 ข่าว/บทความยอดนิยม
ผังการจัดซื้อจัดจ้าง และ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
Conflict of Interests
Sanook News
ไทยรัฐ
การสื่อสารและการถ่ายทอดในองค์กรหลังประชุมกรม ครั้งที่ 9/2554
link ภายในเว็บ
 
   Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000