Menu
ค้นหาข้อมูล
 
Webmail กรมอนามัย
 
Username
Password
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ภาษาไทย | English version


 
 
 
 
 
 มัลติมีเดีย
 ปฏิทินกิจกรรม
 ข่าว/บทความล่าสุด
สรุปประชุม_ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (สธ 0902.07/ว1644) (04/04/2014 15:59:03)
รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในประจำเดือนและสัปดาห์ 19/2/2557 (28/03/2014 16:15:22)
สรุรายงานระเบียบงานสารบรรณและสื่อสารการรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สธ 0925.01/77 24มีนาคม 2557 (28/03/2014 15:56:20)
สรุปผลการอบรมประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2557 กรมบัญชีกลาง (23/03/2014 13:30:44)
สรุปประชุม Mobile Web Application (21/03/2014 15:14:02)
 ข่าว/บทความยอดนิยม
ผังการจัดซื้อจัดจ้าง และ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
Conflict of Interests
ไทยรัฐ
Sanook News
เดลินิวส์
link ภายในเว็บ
 
   Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000