ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
  หน้าหลักกระทู้ ตอบข้อหารือตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
หารือการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็ขนสิ่งปฏิกูล(สูบส้วม)
โดย : นักบริหาร้องถิ่น

16/06/2553 11:59:02
IP: 119.42.83.180
  ด้วยคณะผู้บริหารของ อบต. ได้แถลงนโยบายในการกำจัดส่งปฏิกูลโดยจะให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยไม่คิดค่าบริการ(ฟรี) ขอหารืดดังนี้นะครับ
1 การดำเนินการดังกล่าว อบต. จะจ้างเหมาบริการจากผูประกอบการเก็บขนอกชน เป็นรายปีโดยให้ออกบริการ จะสามารถกระทำได้หรือไม่
2 อบต.จจัดซื้อรถดูดส้วมเองพื่อให้บริการประชาชนโยไม่คิดค่าธรรเนียม ทำได้หรือไม่
3 มีระบียบ หรือกฏหมาย ที่อ้างอิงแนวทางดักล่าวอย่างไร
หากกรณีดังกล่าวข้างต้ทำไม่ได้ จะมีวิดำเนินการวิธีอื่นหรือไม่ ที่จะบริกาโดยไม่ไห้ประชชนต้องเสียค่าธรรมนียม
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : เจนวิทย์ วิทยเดช นิติกร ศูนย์บริหารกฎหมายฯ

17/06/2553 13:56:35
IP: 10.1.4.151
  เรียน คุณนักบริหารท้องถิ่น ครับ

การที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลซึ่งเป็นเอกชนดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถดำเนินการได้ตามที่มาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้อำนาจไว้ครับ

ส่วนการที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการจัดหารถดูดส้วมมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ก็ย่อมกระได้เพราะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอยู่แล้วครับ
ความคิดเห็นที่ 2:
โดย : เจนวิทย์ วิทยเดช นิติกร ศูนย์บริหารกฎหมายฯ

17/06/2553 13:57:06
IP: 10.1.4.151
  อย่างไรก็ตาม การที่มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนที่ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องมีส่วนร่วมในการเก็บ ขน หรือกำจัด โดยการเสียค่าธรรมเนียม และกฎหมายกำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินกฎกระทรวงเท่านั้น แต่มิได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้แต่อย่างใด ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่มีอำนาจในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมโดยไม่คิดค่าบริการครับ
ความคิดเห็นที่ 3:
โดย : นักบริหารท้องถิ่น

17/06/2553 16:32:29
IP: 119.42.83.103
  ขอบคุณมากครับ
ถ้าอย่างนั้น อบต จะขอความอนุเคราะห์ท่านในฐานะผู้กำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ อบต จะขอหารือเป็นหนังสือเพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ความคิดเห็นที่ 4:
โดย : กรกนก

26/11/2557 12:38:07
IP: 49.230.162.3
  ถ้าต้องการขอทำธุรกิจดูดสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ดูดส้วม ในแต่ละท้องที่เพียงผู้เดียวจะได้มั้ยคะ ผิดกฏหมายมั้ยคะ
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail*
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    
คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข