ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
  หน้าหลักกระทู้ ตอบข้อหารือตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดย : อบต.ดอนมนต์

16/11/2553 13:49:26
IP: 125.26.109.74
  ในพื้นที่ อบต.ดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีโรงงานประกอบกิจการผลิต ส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แกลบ เศษชิ้นไม้เป็นเชื้อเพลิง ในเดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา อบต.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า สถานประกอบการก่อให้เกิดเขม่าควันดำและฝุ่นละอองรบกวน สร้างความเดือดร้อน รำคาญแก่ประชาชน อบต.ดอนมนต์ ได้รับคำแนะนำจากสาธารณสุขว่าให้ท้องถิ่น ยกร่างข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมกิจการดังกล่าว จึงมีข้อหารือ ดังนี้
1. กิจการผลิตกระแสไฟฟ้า ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ (ความเห็นของ อบต. คือ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 ไม่ได้กำหนดไว้ใน 135 ประเภท ดังนั้น อบต.จึงไม่สามารถยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อควบคุมสถานประกอบการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ )
2. การระงับเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง
3. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า มีกฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานใดบ้าง ที่กำกับ ตรวจสอบ ดูแล
4. หาก อบต.มีข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ขัดกับกฎหมายฉบับอื่น ที่กำกับดูแล โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า มีแนวทางใดบ้าง ที่จะดำเนินการแก้ไข
5. ขอคำแนะนำ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : นายธงชัย ปทุมธรา นิติกร กรมอนามัย

18/11/2553 16:45:56
IP: 10.1.4.16
  จากคำถามดังกล่าวตอบได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศประทรวงสาธารณสุข ที่5/2538 ครับ
ประเด็นที่ 2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้สถานประกอบกิจการแก้ไขปรับปรุงระงับเหตุรำคาญตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ หรือเข้าระงับเหตุเองตามมาตรา 28 วรรคสอง หรืออกคำสั่งห้ามใช้อาคารสถานที่ได้ตามมาตรา 28 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประเด็นที่ 3 กิจการดังกล่าว อยู่ในความควบคุมของกระทรวงพลังงาน ตามพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และควรศึกษาพ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบ เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประเด็นที่ 4 การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศของรมว.สาธารณสุขตามมาตรา 31 ท้องถิ่นเทศบาลจึงไม่สามารถไปออกเทศบัญญัติตามมาตรา 32(1) ควบคุมได้ (ทำไม่ได้)
ความคิดเห็นที่ 2:
โดย : นายธงชัย ปทุมธรา นิติกร กรมอนามัย

18/11/2553 16:46:09
IP: 10.1.4.16
  จากคำถามดังกล่าวตอบได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศประทรวงสาธารณสุข ที่5/2538 ครับ
ประเด็นที่ 2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้สถานประกอบกิจการแก้ไขปรับปรุงระงับเหตุรำคาญตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ หรือเข้าระงับเหตุเองตามมาตรา 28 วรรคสอง หรืออกคำสั่งห้ามใช้อาคารสถานที่ได้ตามมาตรา 28 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประเด็นที่ 3 กิจการดังกล่าว อยู่ในความควบคุมของกระทรวงพลังงาน ตามพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และควรศึกษาพ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบ เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประเด็นที่ 4 การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศของรมว.สาธารณสุขตามมาตรา 31 ท้องถิ่นเทศบาลจึงไม่สามารถไปออกเทศบัญญัติตามมาตรา 32(1) ควบคุมได้ (ทำไม่ได้)
ความคิดเห็นที่ 3:
โดย : นายธงชัย ปทุมธรา นิติกร กรมอนามัย

19/11/2553 09:20:29
IP: 10.1.4.16
  ต่อ
ประเด็นที่ 3.การประกอบกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโรงงาน ตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ใหเเจ้พนักงานท้องถิ่นรายงานไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 37 และมาตรา 39 ครับ
ประเด็นที่ 4 กิจการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศของรมว.สาธารณสุขตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดังนั้นเทศบาล/อบต จึงไม่สามารถไปตราข้อบัญญัติท้องถิ่นไปควบคุมได้ ให้ใช้กฎหมายทั่วไปในการบริหารจัดการ เช่น พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
ความคิดเห็นที่ 4:
โดย : asmypel0sqhn

04/09/2559 07:19:27
IP: 46.161.9.24
  http://cymbalta2.us/ - cymbalta http://propecia2.us/ - cheap propecia
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail*
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    
คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข