จากในเว็บ จาก Google
 
Login
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์      ใช้เฉพาะเผยแพร่ข่าวสาร ...ทางราชการ...เท่านั้น 58 1397

สุขภาพช่องปาก      ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ 5 102

โภชนาการทันโรค      ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ 184 762

นานาทรรศนะ      แสดงความคิดเห็น 33 162

เวทีวิชาการ      ถาม-ตอบ ปัญหาวิชาการ 26 18

เมืองน่าอยู่      ถาม-ตอบ ปัญหาวิชาการ 1 0

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย      ถาม-ตอบ ปัญหาคอมพิวเตอร์ 0 0

ตอบข้อหารือตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535      ตอบข้อหารือตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 664 1280

ออกกำลังกาย      ถาม-ตอบ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 10 6

การเจ้าหน้าที่      ถาม-ตอบปัญหาการสอบ 125 400

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 13 92

การพัฒนาระบบราชการ      แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2 3

รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย      ศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย 134 526

การตรวจราชการและนิเทศงาน      การตรวจราชการและนิเทศงาน 0 0
กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111 ของรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สสช สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
เกี่ยวกับกรมอนามัย
ผู้บริหารกรมอนามัย
กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)
คลิปวิดีโอ
คลิปเสียง
ไฟล์ภาพ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แผนที่บน Google map
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์